7415

Kan någon på en arbetsplats ta skada av saker som kommer fram i uppsatsen, beroende på uppsatsens ämne, så måste man överväga vem som kan identifiera vem i en uppsats. Om det - värdera och problematisera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete samt tillämpa forskningsetiska regler och principer - differentiera och kritiskt värdera forskningsprocessens olika delar. Kursens innehåll Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt examensarbete om kan ta hänsyn till etiska aspekter. Kommunikativ precision Rapporten är skriven så att en läsare på samma utbildningsnivå och inom samma huvudområde kan tillägna sig innehållet.

Etiska aspekter examensarbete

  1. Boka prov foretag
  2. Autotjänst gnesta
  3. Ersta hemtjänst södermalm
  4. Hur räknar man ut antalet neutroner i en atom
  5. Teliabutiken nässjö
  6. Professor staffan selander
  7. Nachde ne saare

SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, examensarbete: Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur. examensarbetet och hur resultatet kommer att användas. 6.1 Reflektion över etiska aspekter Skriv en reflektion över en eller flera av aspekterna i listan nedan eller välj en eller flera egna teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-04, C 2019-1523 Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-11-04, C 2019-1523 6. Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8.

Sekretess Konfidentiell information ”Terms of use” till examensarbete. Studenterna visar därigenom kännedom om lagen om etikprövning av forskning som avser människor och visar förmåga att göra de bedömningar och överväganden ur etiska aspekter som beskrivs i de generella examensfordringarna för varje utbildningsnivå. Studentarbeten som granskas av etikgruppen Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur och om pedagogerna använder sig av estetiska lärprocesser i undervisningen. Det finns endast vid ett tillfälle inom so-ämnena som estetik tas upp och det är inom religionen.

Etiska aspekter examensarbete

Titel och abstract/sammanfattning beskriver på ett intresseväckande och informativt sätt vad examensarbetet … kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete i omvårdnad med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet, reflektera över forskningsetiska principer, göra bedömningar av det studerade omvårdnadsproblemet med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter … Examensarbete i diagnostisk cytologi Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning statistiska, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Kursanvisningar: Examensarbete i psykoterapi: Problemformulering och undersökningsplan, 3 hp, HT 2020. Termin 5 och 6. Kursanvisningar för hela kursen: Examensarbete i psykoterapi, 15 hp, HT 2020. Undervisning. Undervisningen består av seminarier, handledning och studentens opponering på annans arbete.

Etiska aspekter examensarbete

Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar. aspekt i förskoleverksamheter. Pedagogisk dokumentation upplevs antingen vara tidskrävande eller underlättande i verksamheten. En etisk aspekt som lyfts fram är om personalen bör fråga barnen om de vill medverka i dokumentationen eller ej. Med denna studie vill vi ge en fördjupad examensarbetet. Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant. Relevanta frågeställningar och situationer identifieras i examensarbetet.
Soker art director

Etiska aspekter examensarbete

Kursanvisningar: Examensarbete i psykoterapi: Problemformulering och undersökningsplan, 3 hp, HT 2020. Termin 5 och 6. Kursanvisningar för hela kursen: Examensarbete i psykoterapi, 15 hp, HT 2020. Undervisning.

Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor. konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten, göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. av etisk kunskap som finns och hur det reflektiva lärandet som modell verkar och har för betydelse i praktiskt vårdarbete. Bakgrund Under denna rubrik presenteras några väsentliga begrepp som är viktiga att känna till i detta examensarbete nämligen; etik och vårdetik, professionsetik och allmän etik, etisk … Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom • göra bedömningar utifrån samhälleliga och etiska aspekter • ha insikt om den vetenskapliga kunskapens roll i vården (Vårdförbundet, 2014) • Distriktssköterska med inriktning Folkhälsa 75hp 3 • Att göra ett examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete.
Jenny tauber

nya stockholm usa
normalbelopp norge
punktskattedeklaration skatteverket
skatt tjänstepension arbetsgivare
henrik ekelund bagaren och kocken

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  14 feb 2021 Inledning Det skriftliga arbetet är en del av utbildningen till specialist ( specialistkompetens) i utbildningsprogrammen för hund och katt  Etiska aspekter av register- forskning rör framför allt per- sonlig integritet och datasäker- het. Även med etiktillstånd att utan samtycke använda data kräver  Uppsatser om ETISKA ASPEKTER DOKUMENTATION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  14 jun 2018 Så är sällan fallet! Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman. Etiska aspekter i vården blir alltmer komplicerade eftersom vi kan  I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något.