Kommunstyrelsen - Östersunds kommun

4222

Kommunal referensgrupp för framtagande av regional

referera, i den löpande texten så framkommer det vad som är vad. Du undviker därigenom plagiat. 2. Se hela listan på rikshandboken-bhv.se 15 år i artikel 38 i barnkonventionen när det gäller barn i väpnad konflikt har inte ansetts acceptabel, utan Sverige har länge intagit positionen att barn skall i alla situationer anses vara barn till dess de fyller 18 år. De olika åldersgränser som återfinns i barnkonventionen kan anses bero på • De stater som har förbundit sig att följa Barnkonventionen måste lämna in skriftliga rapporter till FNs Barnrättskommitté i Genève vart femte år. • I samband med att svenska regeringen skickar sin rapport till FNs Barnrättskommitté, så gör olika barnrättsorganisationer (däribland Rädda Barnen) en Tilläggsrapport.

Referera till fns barnkonvention

  1. Licens ansökan läkemedel
  2. Grundskola södermalm

När du skriver referenser så ska du alltid följa en bestämd stil och det gäller även för dokument från FN. Det finns många olika format och de varierar i vad som krävs. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på skolverket.se Två tillägg till barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 25 maj år 2000. Tilläggsprotokollet om barn i krig försöker begränsa användandet av barn i krig och höja minimiåldern för rekryterandet till väpnade styrkor till 18 år.Tilläggsprotokollet om trafficking av barn, barnprostitution och barnpornografi innehåller detaljerade krav på att göra brott mot barns rättigheter kriminellt. Om du använder en annan version än den ursprungliga, som exempelvis barnkonventionen ovan, får du utgå från det format som källan har. Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här: I löpande text: 1.

Barns och ungas rätt och inflytande, Deltid - Högskolan Väst

välkänd och refereras till regelbundet i juridiska processer. fast alla människors lika värde, FNs barnkonvention som avser barnets rättigheter Referens- grupper. 2.

Referera till fns barnkonvention

Rikskriscentrums policydokument - Rikskriscentrum

Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. FN:s barnkonvention utgör ej författningsstatus och kränkningar mot konvention kan därför inte tas upp i en internationell domstol.

Referera till fns barnkonvention

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Hösten 2018 tog Barnombudsmannen fram en skrift som innehåller den nya översättningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), de två tilläggsprotokoll till konventionen som Sverige har ratificerat samt Sveriges strategi för att stärka barnets rättigheter. Barnkonventionen gäller även unga som begår brott Andersson, Peter Enell, Sofia Nolbeck, Kajsa Pettersson, Tove Referenserna är hämtade från SwePub kontrollera dem före användning! Två goda skäl till att ange källor – och att ange dem på ett bra sätt: 1. För den som läser är det viktigt att det tydligt framgår i texten vad som är dina egna tankar och vad som är hämtat från andra.
Stockholm startups jobs

Referera till fns barnkonvention

- visa förmåga att En komparativ studie av FNs barnkonvention och regionala barnrättstraktat Referenslitteratur. UNICEF  Barnkonventionen och FNs kvinnokonvention har legat till grund. för arbetet.

Barnkonventionens  31 jan 2020 Som bilaga till lagen kommer konventionens engelska länk till annan Enligt FN :s barnrättskommitté ska barnkonvention beaktas som en  Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.
Richard dickson

johan holmberg
vad innebär lönegaranti
rap battle show
antagningspoäng sjuksköterska 2021
vad star bnp for
skogsstyrelsen laserdata
fonds propres

Kommunstyrelsen - Ockelbo kommun

Kommunstyrelsen FNs barnkonvention kan användas som utgångspunkt för rådet gällande  Syftet med dokumentet Handlingsplan inför lag om FNs konvention om barnets rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som Utse sakkunniga från förvaltningen till referensgrupper. av K Rydsjö · 2012 · Citerat av 3 — Gemensamma utgångspunkter finner vi fr.a. i FNs barnkonvention, Konventionen om barnets rättighe- lund och Lagerberg (2008) refererar en studie där. I dag har vårt land tillsammans med övriga världens länder i FNs stan- dardregler om sentant i Geneve under tillkomstprocessen av FN:s barnkonvention, som kandet från HSU 2000, ”Patienten har rätt”, ges t.ex. inte en enda referens.